Chat Sex, Wap Chat Sex, Forum Sex, Web Chat Sex

Chimbuom.us
Wap Chát Sex Số 1 Việt Nam
Home · Forum Sex · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
12.06.2018 / 23:36#171
™Độc...Dược™
Bài đăng: 109
Thành viên
¶®™ Độc Toàn Thân¥Hàn Băng ™®¶
K ổn r...cảm xúc giết người...
12.06.2018 / 23:36#172
™Độc...Dược™
Bài đăng: 109
Thành viên
¶®™ Độc Toàn Thân¥Hàn Băng ™®¶
Ngừng qt e..stop
12.06.2018 / 23:46#173
™Độc...Dược™
Bài đăng: 109
Thành viên
¶®™ Độc Toàn Thân¥Hàn Băng ™®¶
Tủi lắm ..hức [*]
13.06.2018 / 02:10#174
™Độc...Dược™
Bài đăng: 109
Thành viên
¶®™ Độc Toàn Thân¥Hàn Băng ™®¶
[*]
¶™ Độc...Dược ™®¶

Bỉ ngạn ngàn năm nhớ
Bỉ ngạn ngàn năm thương
Màu hoa tươi rực rỡ
Sao mang vẽ đẹp tang thương
Bởi nàng hoa,chàng lá
Ngàn kiếp chẳng bên nhau
Bởi nàng hoa,chàng lá
Vạn kiếp nhớ nhung nhau..

¶®™ Mị...Dược ™®¶
[*]
Đã chỉnh sửa. ™Độc...Dược™ (13.06.2018 / 02:11)
13.06.2018 / 04:02#175
™Độc...Dược™
Bài đăng: 109
Thành viên
¶®™ Độc Toàn Thân¥Hàn Băng ™®¶
[*]
¶®™ Rượu...Tình ™®¶

Nhìn lần cuối tơ duyên không thành
Người đừng tiếc cho đời mị nương
Tình đã xa ân tình nay đã hết .Hỡi anh!
Cầm tay trao vật ước với nhau ban đầu
Gặp nhau làm chi
Rồi phải biệt ly
Tình không nên tình
Lệ thắm ướt rèm mi
Thôi đừng khóc anh oi
Anh hãy vui vầy duyên mới
Tình ta đến đây là thôi

¶®™ Mị...Tình ™®¶
[*]
Đã chỉnh sửa. ™Độc...Dược™ (13.06.2018 / 04:02)
13.06.2018 / 08:39#176
™Độc...Dược™
Bài đăng: 109
Thành viên
¶®™ Độc Toàn Thân¥Hàn Băng ™®¶
[*]
¶®™ Rượu...Tình ™®¶

Cho nước mắt thôi rơi
Thôi không còn mong ngóng ai
Thương cánh én năm xưa
Đưa bước chân ai lạc chốn đây
Nhưng phận số truân chuyên
Cho nhan hồng đành cam xót xa
Ôm theo mối đơn phương
Trời cao nỡ gây bao nghiệp vương

¶®™ Say...Tình ™®¶
[*]
13.06.2018 / 08:40#177
™Độc...Dược™
Bài đăng: 109
Thành viên
¶®™ Độc Toàn Thân¥Hàn Băng ™®¶
[*]
¶®™ Rượu...tình ™®¶
Tâm tư nỡ vô tri 
Khi tim lòng hằng sâu vết thương
Đã khắc mối dây oan 
Cho chúng ta muôn đời cách xa
Ai đâu nỡ quên đi 
Bờ sông xưa dưới trăng hẹn thề 
Nuốt nước mắt đau thương
Hờn đau lấp mảnh ly tan chờ người 

¶®™ Say...Tình ™®¶
[*]
13.06.2018 / 08:41#178
™Độc...Dược™
Bài đăng: 109
Thành viên
¶®™ Độc Toàn Thân¥Hàn Băng ™®¶
[*]
¶®™Rượu...tình™®¶

Xin minh chứng thiên công
Không hai lòng nào đâu dối gian
Thân hoa dẫu phai tan
Cũng chỉ mong cho người phước mai
Nơi đây ngóng trông ai
Lệ hoen mi ,khóe môi cay nồng
Sẽ có kiếp lai sinh
Mình em biết đến thiên thu mà thôi

¶®™ Say...Tình ™®¶
[*]
Đã chỉnh sửa. ™Độc...Dược™ (13.06.2018 / 08:42)
13.06.2018 / 14:19#179
™Mị...Dược™
Bài đăng: 333
Admin
¶®™ Mẫu Đơn ™®¶
Trống rỗng..
13.06.2018 / 19:59#180
™Mị...Dược™
Bài đăng: 333
Admin
¶®™ Mẫu Đơn ™®¶
[*]
¶®™ Say...Tình ™®¶

Quân vương và thiếp

Chàng là chúa muôn loài
Nàng là ánh sao trời
Nơi trần gian đức vua anh minh
Ngôi hoàng nương chánh cung là nàng

¶®™ Mị...Tình ™®¶
[*]
Tổng số: 238
<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 24 >>