17.04.2018 / 15:34#21
Uyên•
Bài đăng: 51
Thành viên
Bao giờ thoát ?
17.04.2018 / 15:37#22
Uyên•
Bài đăng: 51
Thành viên
Nỗi đau này vẫn không nuốt trôi [*] Nỗi đau đến từ bản thân lại khó lành hơn bất cứ mọi thứ.
17.04.2018 / 15:40#23
Uyên•
Bài đăng: 51
Thành viên
Cứ nói thời gian sẽ chữa lành. T đã dần không tin vào nó rồi [*]
17.04.2018 / 15:45#24
Uyên•
Bài đăng: 51
Thành viên
T luôn tìm kiếm sự ủng hộ để không thấy mình quá cô độc nhưng trong lòng t biết rõ chỉ t mới có thể kết thúc chuyện này [*]
Đã chỉnh sửa. Uyên• (17.04.2018 / 15:47)
17.04.2018 / 15:48#25
Uyên•
Bài đăng: 51
Thành viên
Vẫn không dám đối diện [*]
17.04.2018 / 18:35#26
LVH
Bài đăng: 261
Thành viên
Cần Một Cái Tên
Quất đuê
18.04.2018 / 09:30#27
Uyên•
Bài đăng: 51
Thành viên
Quất gì? [*]
18.04.2018 / 12:35#28
LVH
Bài đăng: 261
Thành viên
Cần Một Cái Tên
Cam quất bưởi [*]
18.04.2018 / 15:35#29
Uyên•
Bài đăng: 51
Thành viên
Hoa nhài thoang thoảng mới thơm [*]
18.04.2018 / 15:42#30
Uyên•
Bài đăng: 51
Thành viên
Nhiều vấn đề mệt óc vậy ? [*]
Tổng số: 61
<< 1 2 3 4 5 ... 7 >>