15.05.2018 / 20:02#111
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
Hiểu nhầm còn hơn tiếp tục [*]
15.05.2018 / 20:03#112
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
[*] mong mọi điều tốt cho em
15.05.2018 / 20:06#113
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
Nóng tai quá bae [*]
15.05.2018 / 20:11#114
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
Lấy em làm tâm xoay 1 vòng anh sẽ có cả thế giới [*]
15.05.2018 / 20:13#115
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
Hóng cmm [*]
15.05.2018 / 20:21#116
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
Tìm bóng dáng ai thấp thoáng sau những chùm phượng vĩ [*]
15.05.2018 / 20:36#117
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
[*] ầy
15.05.2018 / 20:36#118
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
Tốt đi nhậu vc [*]
15.05.2018 / 20:45#119
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
Sẽ có một ngày, bạn không cần một tình yêu ồn ào nồng nhiệt mà chỉ cần có một người ở bên cạnh sau một ngày dài đằng đẵng, bạn chỉ muốn có một người không bao giờ rời xa bạn mà thôi.[*]
15.05.2018 / 21:00#120
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 133
Thành viên
Hết Vị :))
Ngoài kia sóng gió chắc trở .... Mẹ dành cả thanh xuân cho con được bình an .. Sau này cha mẹ về già ... Con xin thay ba mẹ gánh chắc chở để cha, mẹ bình an [*]
Tổng số: 133
<< 1 ... 10 11 12 13 14 >>