Chimbuom.us
Wap Chát Online Số 1 Việt Nam
Home · Forum · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
18.03.2018 / 13:11#11
Subii
Bài đăng: 510
Thành viên
Bầu trời ngày hôm đó cuzng thật xanh, xanh hơn cả khi anh chua từng bước tơi
18.03.2018 / 22:49#12
Trangha
Bài đăng: 230
Thành viên
Chân thành ❤️
[*]) tao cmt r. M kthuc nhật kí đi
18.03.2018 / 22:54#13
Subii
Bài đăng: 510
Thành viên
Con tó là cc [*]
18.03.2018 / 22:55#14
Trangha
Bài đăng: 230
Thành viên
Chân thành ❤️
[*] cc nà ji
18.03.2018 / 23:44#15
Subii
Bài đăng: 510
Thành viên
Sao vẫn ko thôi nghĩ đến [*]
19.03.2018 / 00:02#16
Trangha
Bài đăng: 230
Thành viên
Chân thành ❤️
Đéo ngủ [*]
19.03.2018 / 00:46#17
Subii
Bài đăng: 510
Thành viên
Đel ngủ kệ mẹ m [*]
19.03.2018 / 19:12#18
Trangha
Bài đăng: 230
Thành viên
Chân thành ❤️
[*] t kêu kẹc r đo
19.03.2018 / 19:56#19
Subii
Bài đăng: 510
Thành viên
có những thời điểm mà tôi nghĩ rằng mình chẳng còn chút liên quan gì về cậu ấy. Thì trong một thời khắc nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, tôi bất đắc dĩ phải liện lạc với cậu ấy. Câu chuyện của chúng tôi cứ chẳng bao h bắt đầu, mà cũng chẳng kết thúc [*]
19.03.2018 / 19:57#20
Subii
Bài đăng: 510
Thành viên
Ờ kêu đi sao chua thấy ol. Anh trai taoo -_-
Tổng số: 649
Tags: Pu❤️
<< 1 2 3 4 ... 65 >>