Chimbuom.us
Wap Chát Online Số 1 Việt Nam
Home · Forum · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
10.04.2018 / 18:51#11
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
Chịu [*]
11.04.2018 / 11:33#12
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
Có 2 mắt 2 tai tại sao không chịu nhìn và lắng nghe [*]
13.04.2018 / 08:16#13
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
Mọi thứ thoáng qua như 1 cơn gió [*] Có lẽ vào thời điểm này nó có ảnh hưởng tới mình nhưng một ngày nào đó không xa, nếu không ai nhắc lại. Mình cũng chẳng nghĩ đến
13.04.2018 / 08:19#14
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
Nếu chọn một con đường nào đó rồi thì đừng ngoảnh đầu lại, bởi vì làm vậy sẽ khiến mọi thứ dang dở & trễ giờ. [*]
13.04.2018 / 14:52#15
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
Mệt [*] Làm clg cũng thấy mệt, ngay cả thở
14.04.2018 / 18:18#16
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
T éo muốn làm trưởng nữa [*] Mệt như lìn. Nản toàn tập.
14.04.2018 / 18:20#17
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
Sướng lắm ư ? [*] Thích thì làm rồi biết nhé
14.04.2018 / 18:21#18
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
T thoái vị lúc này chắc nhiều đứa vui lắm nhỉ? [*]
14.04.2018 / 18:24#19
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
Lìnw [*]
14.04.2018 / 18:24#20
Seee.7
Bài đăng: 44
Thành viên
Lìnw
Tổng số: 45
<< 1 2 3 4 5 >>