03.04.2018 / 23:24#21
trandoan
Bài đăng: 30
Admin
Chimbuom.us ❤️
Yêu anh em để tóc dài
Giận a em để tóc thề ngang vai
Vì ai em chẻ tóc làm hai
Để anh lặng lẻ âm thầm cô đơn
17.04.2018 / 13:04#22
LVH
Bài đăng: 261
Thành viên
Cần Một Cái Tên
Chấm [*]
17.04.2018 / 13:06#23
LVH
Bài đăng: 261
Thành viên
Cần Một Cái Tên
Thơ bác tự làm á @@
Tổng số: 23
<< 1 2 3