Chimbuom.us
Wap Chát Online Số 1 Việt Nam
Home · Forum · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
09.08.2018 / 14:34#11
#Sins#
Bài đăng: 27
Thành viên
Vice car lone :)
Anh giờ hôm nay chỉ là thừa
nhìn mặt của anh là mắc ói
thể loại như anh thì em nói thẳng với em, anh chỉ là cỏ rác
10.08.2018 / 07:59#12
#Sins#
Bài đăng: 27
Thành viên
Vice car lone :)
Đúng tôi không còn thân thiện như trước nữa vì tôi biết ai cũng bỏ tôi mà đi...
#buồn
10.08.2018 / 08:47#13
+Gì
Bài đăng: 54
Thành viên
Cho Con Tim Một Lý Do ...!
Đọc bài viết của bà thím mà cảm thấy tui oan quá @@
10.08.2018 / 10:39#14
#Sins#
Bài đăng: 27
Thành viên
Vice car lone :)
Sao oan v
10.08.2018 / 14:14#15
#Sins#
Bài đăng: 27
Thành viên
Vice car lone :)
Đừng nói em hư hỏng vì em học từ thằng khốn nạn như anh!!
10.08.2018 / 14:49#16
#Sins#
Bài đăng: 27
Thành viên
Vice car lone :)
Dù chúng ta không còn bên cạnh nhau =))
thì em vẫn chúc anh một câu : sóng gió triền miên và không yên ổn ngày nào
10.08.2018 / 15:42#17
+Gì
Bài đăng: 54
Thành viên
Cho Con Tim Một Lý Do ...!
Cay lắm đây nên với thù zai vãi =))
10.08.2018 / 20:35#18
#Sins#
Bài đăng: 27
Thành viên
Vice car lone :)
Biến giùm em vì em đây đã hết yêu rồi
kể từ đây xin anh đừng làm phiền em nữa "go away"
10.08.2018 / 22:15#19
Ṧ✞ῠἡἅ_Ɣѳṥӈΐ
Bài đăng: 6
Thành viên
Sawada_stuna_yoshi(stuna.kun)
Khốn nạn là ah [*]
10.08.2018 / 22:30#20
#Sins#
Bài đăng: 27
Thành viên
Vice car lone :)
Vì e gặp 1 ng khốn nạn thật
Tổng số: 32
<< 1 2 3 4 >>