Chimbuom.us
Wap Chát Online Số 1 Việt Nam
Home · Forum · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
15.05.2018 / 12:46#21
-Cỏ•Trắng
Bài đăng: 99
Thành viên
#Hoàng
T sẽ không đi đâu cả.
T với anh gặp nhau ở đây.
Thì t sẽ chờ anh ở đây.
Anh từng nói t ở đâu thì anh ở đấy .
Nhớ nhé. Mau on với t [*]
15.05.2018 / 14:48#22
-Cỏ
Bài đăng: 99
Thành viên
#Hoàng
Acc t vẫn để pass cũ nhé.
Phải tin t. [*]
15.05.2018 / 19:58#23
-Cỏ
Bài đăng: 99
Thành viên
#Hoàng
Ngoài kia lạ quá . Ai cũng xa lạ [*]
16.05.2018 / 06:22#24
-Cỏ
Bài đăng: 99
Thành viên
#Hoàng
Sáng ra lại nhớ. Nhớ thật nhiều ❤
16.05.2018 / 11:25#25
Cỏ_____❤
Bài đăng: 99
Thành viên
#Hoàng
Anh dậy chưa. T Cứ xem giờ lại tính ngay giờ bên đó.
Thói quen thật đáng sợ anh nhỉ [*]
17.05.2018 / 05:20#26
:)))))
Bài đăng: 19
Thành viên
Anh ở đây ❤️
Acc e bị ban rồi.[*]
17.05.2018 / 05:22#27
:)))))
Bài đăng: 19
Thành viên
Anh ở đây ❤️
8ngày rồi giờ 7ngày. E không biết đi đâu tìm anh đây. [*]
17.05.2018 / 07:37#28
❤_____❤_____❤
Bài đăng: 99
Thành viên
#Hoàng
TựThương ngày t7 [*]
17.05.2018 / 20:39#29
Cỏ____❤
Bài đăng: 99
Thành viên
#Hoàng
Sắp hết ngày t7 anh vẫn chưa on. [*]
18.05.2018 / 04:31#30
Cỏ____❤
Bài đăng: 99
Thành viên
#Hoàng
TựThương ngày t8 [*]
Tổng số: 340
<< 1 2 3 4 5 ... 34 >>