Chimbuom.us
Wap Chát Online Số 1 Việt Nam
Home · Forum · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
09.08.2018 / 00:18#1
▪Câm
Bài đăng: 101
Thành viên
۰Vô Nghĩa Thảo
" Tay trong tay và mưa " [*]
09.08.2018 / 00:19#2
▪Câm
Bài đăng: 101
Thành viên
۰Vô Nghĩa Thảo
Khuya, mưa. Nhớ nhiều kỉ niệm lắm [*]
09.08.2018 / 00:21#3
▪Câm
Bài đăng: 101
Thành viên
۰Vô Nghĩa Thảo
Hình bóng dần nhạt nhòa, em không thể nhớ gì về nữa rồi.
09.08.2018 / 00:23#4
▪Câm
Bài đăng: 101
Thành viên
۰Vô Nghĩa Thảo
Anh nhớ không, nhớ ngày nào chúng ta còn thức nói chuyện, em rất thích giọng nói của anh, mà giờ, dường như đã mơ hồ rồi [*]
Đã chỉnh sửa. ▪Câm (09.08.2018 / 00:24)
09.08.2018 / 00:26#5
▪Câm
Bài đăng: 101
Thành viên
۰Vô Nghĩa Thảo
Không là bạn cũng không phải là yêu ~
Là yêu nhưng cử chỉ của anh nói đó là bạn. [*] Ràng buộc. Anh chỉ biết ràng buộc ! [*]
09.08.2018 / 00:29#6
▪Câm
Bài đăng: 101
Thành viên
۰Vô Nghĩa Thảo
Được nghe anh hát, nghe tiếng anh cười, những vụ cá cược [*] tranh luận [*] vui vẻ..
09.08.2018 / 00:31#7
▪Câm
Bài đăng: 101
Thành viên
۰Vô Nghĩa Thảo
Hmm.. thôi chúc anh những gì tốt đẹp nhất [*] dù nói rất ghét nhưng không đâu [*] mà anh cũng đâu biết được [*].
09.08.2018 / 00:35#8
Mysea
Bài đăng: 2
Thành viên
Nin
Cậu là chấm ah
09.08.2018 / 00:37#9
▪Câm
Bài đăng: 101
Thành viên
۰Vô Nghĩa Thảo
Mysea đã viết
Cậu là chấm ah

Nhầm rồi bạn ạ [*]
09.08.2018 / 00:38#10
▪Câm
Bài đăng: 101
Thành viên
۰Vô Nghĩa Thảo
Đều ích kỉ, thì thôi ta không hợp [*]
Tổng số: 72
1 2 3 ... 8 >>