Chimbuom.us
Wap Chát Online Số 1 Việt Nam
Home · Forum · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
10.05.2018 / 00:39#1
Bimnon
Bài đăng: 16
Thành viên
Nói dối luôn khởi đầu từ sự sợ sệt hay từ quyền lợi riêng và như thế là do ở sự hèn hạ mà ra vậy. DUCLOS
10.05.2018 / 00:45#2
Bimnon
Bài đăng: 16
Thành viên
Đàn bà hoặc hơn hoặc kém đàn ông, chứ ít khi ngang hàng. GUSTAVE LE BON
10.05.2018 / 00:46#3
Bimnon
Bài đăng: 16
Thành viên
Thượng đế tạo ra người đàn bà để thuần hóa người đàn ông. VOLTAIRE
10.05.2018 / 00:46#4
Bimnon
Bài đăng: 16
Thành viên
Sự nhạy cảm của người phụ nữ đôi khi giá trị gấp triệu lần một phép phân tích hợp lý. CONAN DOYLE
10.05.2018 / 05:51#5
Bimnon
Bài đăng: 16
Thành viên
Tình yêu là sự kết hợp giữa tình bạn và tình dục. Nếu tình bạn nặng thì đó là mối tình thanh cao. Nếu tình dục nặng thì đó là một thứ tình nhục dục thấp hèn. Cotton
14.06.2018 / 01:40#6
Viagra
Bài đăng: 349
Thành viên
Vợ Ngoan. ❤
Có đây rồi mà không ai biết.
Viagra
Tổng số: 6
Chủ đề tương tự