Chimbuom.us
Wap Chát Online Số 1 Việt Nam
Home · Forum · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
15.05.2018 / 20:02#111
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
Hiểu nhầm còn hơn tiếp tục [*]
15.05.2018 / 20:03#112
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
[*] mong mọi điều tốt cho em
15.05.2018 / 20:06#113
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
Nóng tai quá bae [*]
15.05.2018 / 20:11#114
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
Lấy em làm tâm xoay 1 vòng anh sẽ có cả thế giới [*]
15.05.2018 / 20:13#115
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
Hóng cmm [*]
15.05.2018 / 20:21#116
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
Tìm bóng dáng ai thấp thoáng sau những chùm phượng vĩ [*]
15.05.2018 / 20:36#117
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
[*] ầy
15.05.2018 / 20:36#118
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
Tốt đi nhậu vc [*]
15.05.2018 / 20:45#119
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
Sẽ có một ngày, bạn không cần một tình yêu ồn ào nồng nhiệt mà chỉ cần có một người ở bên cạnh sau một ngày dài đằng đẵng, bạn chỉ muốn có một người không bao giờ rời xa bạn mà thôi.[*]
15.05.2018 / 21:00#120
Pập= ̄ω ̄=
Bài đăng: 458
Thành viên
Ngoài kia sóng gió chắc trở .... Mẹ dành cả thanh xuân cho con được bình an .. Sau này cha mẹ về già ... Con xin thay ba mẹ gánh chắc chở để cha, mẹ bình an [*]
Tổng số: 134
<< 1 ... 10 11 12 13 14 >>