Chimbuom.us
Wap Chát Online Số 1 Việt Nam
Home · Forum · Đăng ký . Đăng nhập
» »
Tìm kiếm | Lần hoạt động
12.08.2018 / 17:26#1
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Nhận một vật phẩm...
Trả giá bằng một đời người...
Xưa nay...nguyên tắc vẫn vậy...
12.08.2018 / 17:30#2
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Chuyện gì...cũng nên cho qua trang...đừng để nó lại dính chồng chất trang này sang trang khác...sẽ khó mà tháo gỡ...
12.08.2018 / 17:32#3
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Cảm nhận...một điều gì cũng nên từ tốn...đừng vội vàng kết luận...như vậy sẽ chẳng thành...
12.08.2018 / 17:36#4
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Chuyện của hôm qua là của hôm qua...chuyện của hôm nay là của hôm nay...và của ngày mai là của ngày mai...không nên tính toán...
12.08.2018 / 17:38#5
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Cuộc sống này vốn dĩ là thị phi...bằng mặt nhưng không bao giờ bằng lòng...
12.08.2018 / 17:39#6
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Không có biển sẽ không có thuyền...và không có gió thuyền sẽ chẳng đi...
12.08.2018 / 17:44#7
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Con người...có thể không có tình yêu...nhưng tuyệt đối không thể đánh mất lòng tự trọng...
12.08.2018 / 17:47#8
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Chuyện của nhân gian...dù đúng hay sai...ta cũng không màng động thủ chỉ cần ngồi lắng tai nghe...
12.08.2018 / 17:54#9
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Biết người biết ta...vạn người kính trọng...
Gây thù oán hận...sớm muộn cũng tự kết liễu đời...
12.08.2018 / 17:58#10
Papi
Bài đăng: 2274
Thành viên
Có thể lướt qua dòng người...nhẹ nhàng...
Không màng người ta đang làm gì...nhưng vẫn biết họ gần hay xa ta...vậy đã tu luyện thành chính đạo...
Tổng số: 18
1 2 >>